Imaam Fudhwayl Bin ‘Iyaadhw: Kinofu Cha Mwili Akipendacho Mno Allaah Na Akichukiacho Ni Ulimi…

Kinofu Cha Mwili Akipendacho Mno Allaah Na Akichukiacho Ni Ulimi…

 

Imaam Fudhwayl Bin ‘Iyaadhw (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

 

Imaam Fudhwayl Bin ‘Iyaadhw (Rahimahu Allaah) amesema:

 

“Hakuna kinofu cha mwili Akipendacho Allaah kama ulimi usemao kweli, na hakuna kinofu cha mwili Akichukiacho Allaah kama ulimi usemao uongo.”

 

 

[Rawdhwah Al-‘Uqalaa li-Abiy Haatim Al-Bustiy (Uk. 52)]

 

 

Share