Imaam Ahmad: Eneza Haki Na Sunnah Na Jiepushe Na Mijadala Na Magomvi

Eneza Haki Na Sunnah Na Jiepushe Na Mijadala Na Magomvi

 

Imaam Ahmad (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Imaam Ahmad (Rahimahu Allaah) amesema: 

 

Itambulishe (ifundishe) Sunnah wala usiifanyie magomvi.”

 

 

[Al-Aadaab Ash-Shar-‘iyyah li-ibn Muflih]

 

 

Share