Maswali Ya Nikaah - Nikaah na Shariyah Zake

Nini Kifanyike Iwapo Mume Anaamua Kuongeza Mke Wa Pili na Mke Wa Kwanza Haridhii?
Mume Wangu Anataka Kumuoa Mwanamke Amependana Naye Katika Internet Nami Siko Radhi
Anaweza Kuoa Kisiri Kwa Sababu Mke Wa Mwanzo Kasema Atajiua Akioa?
Mume Amenifanya Kama Dada Yake - Je Ni Dhwihaar? Afanye Nini Ikiwa Hawezi Kutimiza Kafara Ya Dhwihaar?
Waliomiliki Mikono Yao Ya Kiume Ina Maana Inafaa Kufanya Mapenzi Na Wafanya Kazi Wa Nyumbani?
Mume Anaweza Kuoa Kwa Siri Mke Wa Pili
Nani Waliomilikiwa Mikono Ya Kuume? Lawama Zipi? Sababu Ya Kuteremka Aayah Yake
Akishatoa Mahari Anayo Haki Kumuamrisha Au Kumkataza Jambo Kwa Aliyemchumbia?
Kudanganya Kuogopa Ghadhabu Za Mkewe Kwa Ajili Ya Kuoa Mke Wa Pili Inafaa?
Wanawake Wepi Ambao Wanaume Waliomiliki Mikono Yao Ya Kuume Wameruhusiwa Kuwaingilia?
Amefunga Ndoa Isiyokubalika Kisheria Vipi Kuhusu Ibada Zake?
Kuna Wakati Maalumu Kufunga Ndoa Katika Sheria Ili Ndoa Iwe Ya Baraka?
Mwanamke Ana Rafiki Mwanaume Mkristo, Anaweza Kumuombea Duaa Asilimu?
Ana Matatizo Na Mumewe, Anataka Kuachika Ili Nimuoe Mimi Nami Nna Mke Tayari
Ana Ukimwi Je, Anaweza Kuoa?
Kuishi Na Mume Aliyeritadi Kwa Ajili Kumhudumia Ugonjwa
Inafaa Kufunga Ndoa Na Mtoto Wa Dada Ambaye Ndugu Kwa Baba?
Hii Ndoa Ya Mkeka Inasihi? Japo Watoto Wamezini Na Wamezaa Kisha Tunawaozesha?
Inafaa Kutumia Mali Ya Mume Bila Ya Ruhusa Yake?
Naweza Kufungishwa Ndoa Bila Idhini Ya Mama Kwa Sababu Baba Karitadi
Kumuoa Mtoto Wa Kambo Inafaa?
Mume Hatimizi Haki Kwa Mke Mdogo Kwa Vile Hakuzaa Naye. Bali Anatimiza Kwa Mke Mkubwa Pekee. Je Shari’ah Inasemaje?
Kumuoa Msichana Bila Ya Radhi Za Baba Yake Inafaa?
Mke Anafaa Kumtii Mume Asiyeswali?
Mume Anazini Nje, Mke Hakukutana Na Mumewe Kindoa Miaka Minane Kwa Khofu Kuwa Atamtia Maradhi, Je, Ndoa Yao Inasihi Bado?
Inafaa Kumuoa Mjukuu Wa Kaka Yake Baba Mmoja?
Wazazi Wanamkataa Aliyekuja Kumposa Kwa Sababu Ya Umasikini, Je, Nini Hukmu Yake
Mume Anayedai Kujua Dini Anaishi Naye Bila Nikaah Akidai Kuwa Inatosheleza Baba Wa Mke Kupokea Mahari Na Sasa Mja Mzito
Zawaaj (Ndoa) Ya Al-Misysaar - Nini Hukmu Yake?
Binamu Anafaa Kuwa Walii Ikiwa Hawako Wanaopasa? Mume Kuishi Mbali Naye Na Kuonana Naye Kila Baada Ya Miaka 3 Inafaa?

Pages