Skip navigation.
Home kabah

Asbaab Nuzuwul Al-Baqarah 238: Shikamaneni na Swalaah na khaswa Swalaah ya katikati...

أسْبابُ النُّزُول

Asbaabun-Nuzuwl

Sababu Za Kuteremshwa (Baadhi Ya Aayaat Za Qur-aan)

Suwrah Al-Baqarah

 

Imekusanywa na: Alhidaaya.com

 

 

 

 

 

 

 

Rudi Juu