Skip navigation.
Home kabah

Asbaabun-Nuzuwl: Al-Baqarah 198: Hapana dhambi kwenu kutafuta fadhila toka kwa Rabb wenu.

 

 

أسْبابُ النُّزُول

Asbaabun-Nuzuwl

Sababu Za Kuteremshwa (Baadhi Ya Aayaat Za Qur-aan

 

Imekusanywa na: Alhidaaya.com

 

 

 

 

 

 

 

Rudi Juu