Makundi Potofu

Uibaadhi
Qur-aan Na Uimamu Wa Mashia
Maimaam Wakubwa Wanavyosema Kuhusu Mashia - Baadhi Ya Wanachuoni Wakubwa Wa Kale Wanavyosema Kuhusu Mashia
Mashia Ithna ‘Ashariyah (Wenye Kufuata Maimamu Wao Kumi Na Mbili) Na Hadhi Ya Maimamu Wao
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao: 1 Imani Yao Juu Ya Qur-aan
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao: 2 Itikadi Zao Kuhusu Allaah
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao: 3 Ndoa Ya Muda Au Uzinifu Uliohalalishwa)
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao: 4 Itikadi Zao Kwa Swahaba Watukufu
Ghadiyrul Khum - Katika Qur-aan, Sunnah Na Historia
Qadiyani
Makusudio Sahihi Ya Aliyekunja Uso (Surat 'Abasa) Kujibu Tafsiri Ya Wapotoshaji
Nasaha Kwa Kila Shia
Mashia (Maraafidhah) Na Uharibifu Wa Qur-aan
Itikadi Potofu Za Shia Kama Zilivyoandikwa Kwenye Vitabu Vyao
Khomeini Ndani Ya Darubini - 1 - Fatwa Za Wanazuoni Wa Kiislamu Kuhusiana Na Khomeini
Khomeini Ndani Ya Darubini - 2 - Hoja Yake Kwamba Maimaamu Wa Shia Ni Bora Kuliko Malaika Wote Na Mitume
Khomeini Ndani Ya Darubini - 3 - Masingizio Ya Khomeini Kwa Mtume Wa Allaah
Khomeini Ndani Ya Darubini - 4 - Shutuma Zake Za Ukafiri Kwa Abu Bakr Na 'Umar Na Maswahaba
Khomeini Ndani Ya Darubini - 5 - Kikao Cha Khomeini Na Kundi Lake Kuhusiana Na Mtume Mtukufu
Khomeini Ndani Ya Darubini - 6 - ‘Wilaayatul Faqiyh’
Wito Kwa Mashia Wenye Akili
Khawaarij
Nani Aliyemuua Al-Hasan (رضي الله عنه)؟
Swali Ambalo Shia Yeyote Hawezi Kulijibu
Qur-aaniyyuwn: Wanaopinga Hadiyth Za Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم)
Ukweli Juu Ya Al-Kaafiy (Kitabu Cha Hadiyth Cha Kutegemewa Cha Mashia)
Wanakufurisha Ahlus Sunnah Na Waislamu Wote Wasiokubali Maimaam Wao
Ijue Itikadi Ya Shia Ithnaa-'Ashariyah (Ithnasheri)
Kisa Cha Ardhi Ya Fadak: Baina Ya Abu Bakr Asw-Swiddiyq Na Faatwimah (رضي الله عنهما)
"Mimi Ni Mji Wa Elimu Na ‘Aliy Ni Mlango Wake"

Pages