Kauli Za Salaf: 'Aqiydah-Tawhiyd

Imaam As-Sa'dy: Jambo Tukufu Kabisa Ni 'Ilmu Ya Tawhiyd
Imaam Atw-Twabariy: Qur-aan Ni Maneno Ya Allaah Hayakuumbwa
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Uhasidi Ni Kupinga Qadhwaa Na Qadar Ya Allaah
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kuamini Qadar Kunaondosha Masongo Ya Moyo Na Huzuni
Imaam Ibn Baaz: Tawhiyd Ndio Msingi Wa Yote
Imaam Ibn Baaz: Usikate Tamaa Rahmah Ya Allaah Kwa Dhambi Wala Usiaaminsihe Adhabu Zake Kwa Wema
Imaam Ibn Rajab: Maana Ya “Muhifadhi Allaah, Naye Atakuhifadhi”
Imaam Ibn Taymiyyah: Amali Njema Kabisa Ni Tawhiyd Na Ovu Kabisa Ni Shirki
Imaam Ibn Taymiyyah: Athari Ya Tawhiyd Na Istighfaar Juu Ya Shirk Na Madhambi
Imaam Ibn Taymiyyah: Dini Ya Kiislaam Imejengewa Kwa Misingi Miwili
Imaam Ibn Taymiyyah: Dini Ya Kiislamu Ina Misingi Miwili
Imaam Ibn Taymiyyah: Duru Ya Tawhiyd Na Istighfaar Katika Kuipata Khayr Na Kuondosha Shari
Imaam Ibn Taymiyyah: Kujisalimisha Na Qadar
Imaam Ibn Taymiyyah: Tawhiyd Ni Mwanzo Na Mwisho Wa Dini, Dini Ya Ndani Na Nje
Imaam Ibn Taymiyyah: Wingi Wa Dhambi Kwa Tawhiyd Sahihi Ni Bora Kuliko Uchache Wa Dhambi Kwa Tawhiyd Iliyofisidika
Imaam Mujaahid: Katika Neema Mbili Allaah Alizonipa Sijui Ipi Ni Kubwa Zaidi
Shaykh Fawzaan: Aqiydah Dhaifu Ni Maradhi Ya Kihakika Poza Yake Ni Tawhiyd, Aqiydah Sahihi
Shaykh Fawzaan: Maana Ya “Macho Hayamzunguki”
Shaykh Fawzaan: Tawhiyd Ndio Msingi Wa Dini Yetu
Shaykh Fawzaan: Udhaifu Wa ‘Aqiydah Ndio Maradhi Ya Kweli Tiba Yake Ni Tawhiyd Na ‘Aqiydah Sahihi
Shaykh Fawzaan: Wanaoghafilika Na Kauli Ya Laa Ilaaha Illa-Allaah