Maswali Ya Swalah - Vitendo-Kauli Katika Swalah

Adhana Ya Alfajri Huwa Ngapi? Na Ni Ipi Huongezwa الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوم ?
Adhkaar Katika Rukuu Na Sujuud
Adhkaar Za Baada Ya Swalah Tasbiyh, Tahmiyd Na Takbiyr Mara 33
Adkhaar Za Swalah Je, Inafaa Zisomwe Pia Katika Swalah Za Sunnah?
Akiswali Pekee Swalah Za Jahriyyah (Za Kusomwa Kwa Sauti), Ni Lazima Atoe Sauti?
Anamkhalif Imaam Kwa Kusoma Du'aa Ya Qunuwt Wakati Imaam Anasujudu
Anaweza Kusoma Aayatul-Kursiy Katika Kila Swalaah?
Du'aa Maalum Katika Sijda Ya Mwisho Ya Swalah ya Alfajiri Ya Kuomba Haja
Du’aa Baada Ya Adhana
Ikiwa Amesahau kitendo Au Ametia Shaka Ya Kuzidisha Kitendo Afanye Vipi Sajdatus-Sahw?
Imaam Akiomba Du’aa Anapokuwa Katika Mimbari Inapasa Kunyanyua Mikono?
Kuadhini Na Kukimu Kwa Mwanamke
Kuadhini Na Kukimu Swalah Lazima Kila Swalaah?
Kumlaani Shaytaan Katika Swalaah
Kumtaja Nabiy (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم) Katika Swalaah Kwa Kusema "Sayyidinaa"
Kushika Mswahafu Kusoma Suwrah Katika Swalaah Inajuzu?
Kusogea Kumpisha Mtu Katika Swalaah Inajuzu?
Kuweka Mikono Kifuani Au Kuachilia Baada Ya Kutoka Kwenye Rukuu
Nguzo Za Swalaah Na Yaliyo Waajib Katika Swalaah
Nifanyeje Nikisahau Rakaa Katika Swalah?
Sajdatus-Sahw Ni Moja Au Mbili?
Takbiyrah Ya Ihraam Ni Yenye Kutangulia Au Du’aa Ya Kufungulia Swalaah (Inayoitwa Na Wengine Tawjiyh)?
Tashahhud Kama Ilivyofundishwa Na Nabiy (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم)
Tashahhud Ya Kwanza Ni Fupi Au Ni Kamilifu Kama Tashahhud Ya Pili Pamoja Na Swalaatul-Ibraahimiyyah?
Tashahhud: Kusema السَّلامُ على النَّبي Badala Ya Kusema السلام عليك أيّها النبي
Tashahhud: Kutikisa Kidole Katika Tashahhud Nini Hikma Yake?
Tashahhud: Wakati Unaotakiwa Kuanza Kutikisa Kidole Katika Tashahhud
Ukifanya Sajdatus-Sahw Unatoa Salaam Au Hutoi?
Ukisahau Kusoma Suratul-Faatihah Katika Rakaa Ufanyeje?
Ukisahau Rakaa Au Kitendo Kisha Ukasahau Pia Kutoa Sajdatus-Sahw Ufanyeje?

Pages