Maswali Ya Swalah - Vitendo-Kauli Katika Swalah

Du'aa Maalum Katika Sijda Ya Mwisho Ya Swalah ya Alfajiri Ya Kuomba Haja
Akiswali Pekee Swalah Za Jahriyyah (Za Kusomwa Kwa Sauti), Ni Lazima Atoe Sauti?
Tashahhud Ya Kwanza Ni Fupi Au Ni Kamilifu Kama Tashahhud Ya Pili Pamoja Na Swalaatul-Ibraahimiyyah?
Hikma Ya Kutikisa Kidole Katika Tashahhud
Kuweka Mikono Kifuani Au Kuachilia Baada Ya Kutoka Kwenye Rukuu
Katika Tashahhud Inafaa Kusema “Assalaamu ‘Alaan Nabbiy” Badala Ya Kusema “Assalaamu ‘Alayka Ayyuhan Nabbiy”?
Takbiyrah Ya Ihraam Ni Yenye Kutangulia Au Du’aa Ya Kufungulia Swalaah (Inayoitwa Na Wengine Tawjiyh)?
Kumtaja Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa Sallam) Katika Swalah Kwa Kusema Sayyidina
Kushika Msahafu Kusoma Suwrah Katika Swalah
Wakati Unaotakiwa Kuanza Kutikisa Kidole Katika Tashahhud
Ukisahau Rakaa Au Kitendo Kisha Ukasahau Pia Kutoa Sajdatus-Sahw Ufanyeje?
Tashahhud Kama Ilivyofundishwa Na Mtume (Swalla Allaahu ‘Alayhi wa aalihi wa sallam)
Ikiwa Amesahau kitendo Au Ametia Shaka Ya Kuzidisha Kitendo Afanye Vipi Sajdatus-Sahw?
Adhana Ya Alfajri Huwa Ngapi? Na Ni Ipi Huongezwa ‘Asswalaatu Khayrum-minan-nawm?
Adkhaar Za Swalah Je, Inafaa Zisomwe Pia Katika Swalah Za Sunnah?
Vitendo Vya Sunnah Inapasa Kufanya Sajdatus-Sahw?
Adhkaar Za Baada Ya Swalah Tasbiyh, Tahmiyd Na Takbiyr Mara 33
Je, Inafaa Kusogea Kumpisha Mtu Katika Swalah?
Ukifanya Sajdatus-Sahw Unatoa Salaam Au Hutoi?
Sajdatus-Sahw Ni Moja Au Mbili?
Ukisahau Kusoma Suratul-Faatihah Katika Rakaa Ufanyeje?
Du’aa Baada Ya Adhana
Nguzo Za Swalaah Na Yaliyo Waajib Katika Swalaah
Anaweza Kusoma Aayatul-Kursiy Katika Kila Swalaah?
Kuadhini Na Kukimu Swalah Lazima Kila Swalaah?
Kuadhini Na Kukimu Kwa Mwanamke
Nifanyeje Nikisahau Rakaa Katika Swalah?
Adhkaar Katika Rukuu Na Sujuud
Anamkhalif Imaam Kwa Kusoma Du'aa Ya Qunuwt Wakati Imaam Anasujudu
Kumlaani Shaytaan Katika Swalaah

Pages