Kauli Za Salaf: Jamii

Imaam Al-Awzaa'iy: Kunyamaza Kimya Na Kutengana Na Watu Ni Al-‘Aafiyah (Salama, Amani Na Kila Balaa Na Shari)
Imaam Al-Barbahaariyy : Kuficha Nasaha Kwa Waislamu Katika Mambo Ya Dini Yao Ni Kuwaghushi
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Dhulma Ina Malipo Ima Duniani Ama Aakhirah
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Kuepukana Na Rafiki Waovu Na Kuandamana Na Rafiki Wema
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Kumpendelea Nduguyo Muumini Unayojipendelea Nafsi Yako
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Kutokumpendelea Nduguyo Unayoyapendelea Nafsi Yako Tambua Unang'ang'ana Madhambi
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Miongoni Mwa Sababu Za Moyo Wa Huruma Na Kurudi Kutubia Kwa Allaah
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Tuige Unyenyekevu Wa Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم)
Imaam Ibn 'Uthyamiyn: Kutangamana Walio Dhaifu Masikini Na Mayatima Kunaulainisha Moyo
Imaam Ibn Al-Qayyim: Chukizo La Kuwaita Watoto Majina Ya Suwrah Za Qur-aan
Imaam Ibn Al-Qayyim: Funguo Za Kupata Rahmah Ya Allaah Ni Ihsaan Katika 'Ibaadah Na Kuwanufaisha Watu
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kuwafanyia Watu Ihsaan Ni Sababu Mojawapo Ya Furaha Ya Nyoyo
Imaam Ibn Al-Qayyim: Miongoni Mwa Neema Neema Za Ajabu Ni Neema Ya Kusahau
Imaam Ibn Hajar Al-‘Asqalaaniy: Majani Ya Sidri (Kunazi) Ni Tiba Dhidi Ya Uchawi
Imaam Ibn Taymiyyah : Undugu Wa Kiislamu Una Nguvu Zaidi Kuliko Undugu Wa Uhusiano
Imaam Ibn Taymiyyah: Sababu Za Kupanda Na Kushuka Bei Za Bidhaa
Imaam Qataadah: Suhubianeni Na Swaalihina (Waja Wema) Ili Muwe Nao Au Muwe Kama Wao
Shaykh Fawzaan: Miongoni Mwa Sababu Za Kuthibiti Kwa Dini Ni Kufanya Urafiki Na Swalihina