Kauli Za Salaf: ‘Ilmu-Da’wah

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah: Kuzungumza Juu Ya Watu Kuwe Kwa Uadilifu Hata Kwa Unaokhitalifiana Nao
Shaykh Fawzaan: Usipuuzie Kuhudhuria Vikao Vya Kielimu
Imaam Ahmad: Eneza Haki Na Sunnah Na Jiepushe Na Mijadala Na Magomvi
Imaam Ibn 'Uthaymiyn:Ingelikuwa Si Kuogopa Adhabu Ya Allaah Kuficha ‘Ilmu Nisingelimfutu Mtu
Imaam Ibn 'Uthaymiyn - Mkataa Haki Aamiliwe Kwa Yanayomstahiki
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Ladha Ya Elimu
Imaam Ibn Baaz - Nasaha Kwa Du'aat Wa Kisalafi
Imaam Ibn Al-Qayyim - Kutenda Bila Elimu Kunapelekea Katika Maangamivu
Imaam Ibn Taymiyyah: Madhambi Yanasababisha Mtu Kuisahau ‘Ilmu Na Yale Aliyojifunza
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan - Haitoshi Kuwa Na Elimu Pekee
Imaam Ibn Al-Qayyim: Elimu Ni Funguo Za Furaha Duniani Na Aakhirah: Mwenye Kutenda 'Amali Bila Ya Elimu Ni Sawa Na Msafiri Asiyekuwa na Mwongozo.
Imaam Sufyaan Bin 'Uyaynah: Aayat Za Qur-aan Ni Hazina Ukiziingia Usitoke Mpaka Uzifahamu Vyema
Al-Haafidhw Bin Rajab: Swadaqah Bora Ni Kumfunza Jahili Au Kumzindua Aliyeghafilika
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Kueneza ‘Ilmu Ya Dini Ya Allaah Ni Jihaad Fiy Sabiyli-LLaah
Imaam Ibn Mubaarak - Anayefanyia Ubakhili Elimu, Hutahiniwa Kwa Mambo Matatu
Imaam Ibn Al-Qayyim: Elimu Ni Funguo Za Furaha Duniani Na Aakhirah: Elimu Ya (kumjua) Allaah Ni Msingi Wa Elimu Zote
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Kutumia Hikmah Katika Majaalis Ya ‘Ilmu Kama Kutokuwapa Uzito
Imaam Ibn Al-Jawziy: Eneza Elimu Iendelee Baada Ya Kufariki Kwako
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah: 'Aalim (Mwanazuoni) Anaweza Kumtambua Mjinga Lakini Mjinga Hawezi Kumtambua 'Aalim
Imaam Hasan Al-Baswriy: Dunia Yote Ni Kiza Isipokuwa Vikao Vya ‘Ulamaa
Imaam Ash-Shaafi’iy - Elimu Ni Ile Yenye Kunufaisha Na Si Ile Iliyohifadhiwa
Imaam Ibn Baaz: Ulimwengu Upo Katika Ugeni Kutokana Na Uchache Wa Elimu Na Ahlul-'Ilm
Imaam Al-Awzaa'iy: Jifunze Asw-Swidq Ukweli Kabla Ya Kujifunza ‘Ilmu
Imaam Al-Albaaniy - Tunazunguka Na Dalili
Imaam As-Sa'diy: Kila Elimu Iliyo Na Mwongozo Wa Khayr Na Kuhadharisha Na Maovu Ni Elimu Yenye Manufaa
Imaam Al-Albaaniy - Hatujakalifishwa Kuzitia Nyoyo Uongofu
Imaam Maalik: ‘Ilmu (Elimu) Isichukuliwe Kutoka Kwa Aina Nne Za Watu
Imaam Al-Albaaniy: Nasiha Kuendelea Na Da’wah Na Kujitenga Na Siasa
Imaam Ibn Al-Jawziyy: Atakayetumia Ujana Wake Katika ‘Ilmu Atashukuru Na Kupata Ladha Ya Dunia Na Aakhirah
Imaam Sufyaan Ath-Thawriy: Kujifunza ‘Ilmu Humsababisha Mtu Kumcha Allaah