Kauli Za Salaf:Taqwa-Ikhlaasw

Imaam Abuu Bakr Atw-Twartuwshiy: Kati Ya Mambo Ya Dunia Na Ya Aakhirah Chagua Ya Aakhirah Utapata Yote Mawili
Imaam Ahmad: Alivyopambana Na Ibliys Katika Sakaraatul-Mawt!
Imaam Ahmad: Asw-Swidq Na Ikhlaasw Ndio Inayonyanyua Watu
Imaam As-Sa'dy: Ikhlaasw Katika ‘Ibaadah Ni Msingi Wa Dini
Imaam As-Sa'dy: Misingi Mitatu Ya Dini Kuamini Khabari Za Wahyi Kufuata Amri Na Kuacha Makatazo
Imaam As-Sa’dy: Miongoni Mwa Alama Za Kumkhofu Allaah (سبحانه وتعالى)
Imaam Fudhwayl Bin ‘Iyaadhw: Kinofu Cha Mwili Akipendacho Mno Allaah Na Akichukiacho Ni Ulimi…
Imaam Hasan Al-Baswriy: Dunia Ni Kama Mtu Aliyelala Akaota Ndoto Anayoipenda Kisha Ghafla Akazindukana
Imaam Hasan Al-Baswriy: Nyoyo Zikifa Shikilieni Yaliyo Fardhi Na Zikifufuka Zileeni Kwa Yale Ya Sunnah
Imaam Hasan Al-Baswriy: Watu Wametahaniwa Kwa Kauli Ya Allaah Kumpenda Yeye Ni Kumfuata Nabiy (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ)
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Ambatana Na Watu Wa Khayr Uongokewe
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Kumswalia Nabiy (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم) Ni Sababu Ya Kuzidi Iymaan Na Kusahilishiwa Mambo
Imaam Ibn Al-Jawziy: Kauli Iliyomliza Kwa Wanafunzi Wake “Ikiwa Mtaingia Jannah Kisha Msinione Humo”
Imaam Ibn Al-Jawziy: Mjinga Anatambulika Kwa Mambo Sita
Imaam Ibn Al-Jawziy: Mwenye Akili Avute Subira Katika Majaribio Ya Allaah (عزّ وجلّ)
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kujitenga Kwa Ajili Ya Kumuomba Allaah Na Kujihesabu Nafsi
Imaam Ibn Al-Qayyim: Laa Hawlaa Walaa Quwwata Illa BiLLaah Kinga Ya Ufukara
Imaam Ibn Baaz: Miongoni Mwa Misemo Ya Makosa "Hakuna Shukurani Kwa Waajib"
Imaam Ibn Baaz: Walioghafilika Ni Wale Wasiojishughulisha Na Kutafuta 'Ilmu
Imaam Ibn Baaz: Wanaomtii Allaah Na Rasuli Wake Wakathibitika Katika Haki Ndio Vipenzi Vya Allaah
Imaam Ibn Taymiyyah: Al-Isti’aanah (Kumuomba Msaada Allaah) Na Tawakkul Kisha Subra
Imaam Ibn Taymiyyah: Muislamu Mkweli Hufunguliwa Nuru Ya Hidaaya Na Allaah
Imaam Ibn Taymiyyah: Nani Mwenye Akili?
Imaam Ibn Taymiyyah: Niyyah Ya Kwanufaisha Watu Ni Kupata Daraja Ya Al-Abraar Na Al-Akhyaar
Imaam Ibn Taymiyyah: Ukiwa Hupati Utamu Wa Iymaan, Omba Maghfirah
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Anayetahiniwa Kwa Khayr Ashukuru, Anayetahiniwa Kinyume Chake Avute Subira
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Dunia Ni Pandikizo La Aakhirah Pandikiza Khayr Upate Mavuno Ya Kukuridhisha
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Ghadhabu Yenye Kuhimidiwa (Kushukuriwa)
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Hatukuja Hapa Kuishi Kama Wanyama
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Hutopata Mfano Wa Qur-aan Kukutibu

Pages