Maswali Ya Zakaah

Nyumba Ya Kodi Inatolewa Zakaah?
Zakaah Inafaa Kupewa Mwalimu Anayefundisha Qur-aan
Alinuia Kutoa Zakaah Ya Dhahabu Kumpa Ndugu Yake Lakini Ametoa Kwengine
Pesa Zenye Malengo Ya Biashara Na Zilotimia Mwaka Zinapasa Kutolewa Zakaah?
Akipata Zawadi Akaiuza Kisha Atoleee Zakaah Pesa, Inafaa?
Atoe Zakaah Ya Mwaka Uliopita? Je, Mtu Analazimika Kutolea Zakaah Mali Ya Bosi Wake Asiyetoa Zakaah?
Amewajibikiwa Zakaah Lakini Pesa Anazopata Anazihitajia Kwa Matibabu Na Kujenga Nyumba
Zakaah Kwa Vitu Vya Matumizi Kama TV, Komputa n.k
Zakaah Inafaa Kutolewa Ikiwa Mtu Ana Madeni?
Maelekezo Kuhusu Utoaji Wa Zakaah
Kutoa Zakaah Ya Mali Inayoongezeka Kila Mwezi
Kiwango Cha Zakaah Ya Dhahabu
Fedha Inayobaki Benki Itolewe Zakaah?
Kipi Kiwango Cha Zakaah, Je, Inafaa Kutolewa Kwa Ajili Ya Madrasa?
Ufafanuzi Wa Swali La Zakaah Ikiwa Mtaji Unaongezeka
Zakaah Ikiwa Mtaji Unaongezeka Itolewa Vipi?
Zakaah Ya Bidhaa Zenye Kuingia Na Kutoka
Zakaah Ya Mkopo Wa Mali Inayofanyiwa Biashara
Dhahabu Zinatolewa Zakaah?
Muajiriwa Kazi Anayepokea Kila Mwezi Anatakiwa Atoe Zakaah?
Utoaji Wa Zakaah Kutoka Katika Mshahara Na Duka
Mdaiwa Anafaa Atoe Zakaah?
Zakaah Lazima Itolewe Ramadhaan?
Mkimbizi Anapokea Pato La Serikali Kwa Kudanganya, Je, Anaweza Kutoa Zakaah Dhahabu Zake Au Sadaqah Na Hizo Pesa?
Dhahabu Ya Kujipamba, Yatolewa Zakaah?
Je, Inapasa Kutoa Zakaah Katika Mshahara Na Kodi Ya Nyumba?
Inafaa Kuwapa Zakaah Ndugu?
Anafanya Kazi; Je, Alipe Mwenyewe Zakaatul-Fitwr Au Wazazi Wake Wamlipie?
Mwanafunzi Nchi Za Nje Atoe Zakaatul-Fitwr Au Wazazi Wake Wamtolee?
Kutoa Zakaatul-Fitwr Kwa Kiwango Zaidi Ya Anachostahiki Maskini Na Kutoa Siku Kumi Kabla Ya Ramadhwaan Kumalizika

Pages