Wadhakkir: Hadiyth

Wadhakkir: Aliyeweka Nadhiri Kumtii Allaah Atimizie, Lakini Aliyeweka Nadhiri Kumuasi Allaah Asimtii
Wadhakkir: Allaah Amesema: Toa (Mali Katika Njia Ya Allaah) Ee Mwana Aadam, Nami Nitakupa
Wadhakkir: Ameniusia (صلى الله عليه وآله وسلم) Kufunga Siku Tatu Kila Mwezi, Kuswali Rakaa Mbili Dhuhaa Na Witr.
Wadhakkir: Asiyeacha Kusema Uongo Na Vitendo Vibaya Basi Allaah Hana Haja Na Swawm Yake
Wadhakkir: Atakayeapa Pasi Na Allaah, Atakuwa Amekufuru Au Amemeshirikisha Allaah
Wadhakkir: Atakayefunga (Swawm) Siku Moja Allaah Ataubaidisha Uso Wake Na Moto Masafa Ya Miaka Sabin
Wadhakkir: Atakayefunga Ramadhwaan Kwa Iymaan Na Kutaraji Malipo Ataghufuriwa Madhambi Yake Yaliyotangulia
Wadhakkir: Dini Ni Nasiha
Wadhakkir: Dirham Ya Ribaa Ni Mbaya Zaidi Kuliko Kuzini Mara Thelathini Na Sita
Wadhakkir: Du'aa Ya Laylatul-Qadr
Wadhakkir: Du'aa Ya Mwenye Swawm Hutakabaliwa.
Wadhakkir: Enyi Watu Tubieni Na Ombeni Maghfirah Kwa Allaah Kwani Mimi Natubia Mara Mia Kwa Siku
Wadhakkir: Fadhila Ya Swalah Ya Alfajiri Na 'Ishaa
Wadhakkir: Ghuslu Siku Ya Ijumaa Ni Wajibu Kwa Kila Muislamu Aliyebaleghe.
Wadhakkir: Ikiingia Ramadhwaan, Milango Ya Jannah Hufunguliwa, Milango Ya Moto Hufungwa
Wadhakkir: Imani Na Mapenzi Ya Nduguyo.
Wadhakkir: Jannah Kuna Milango Minane Mmojawapo Uitwao Rayyaan, Hawauingii Isipokuwa Swaaimuwn
Wadhakkir: Kubakia Msikitini Kwa Ajili Ya I'tikaaf.
Wadhakkir: Kufuturisha Mtu Mwenye Swawm Utapata Thawabu Zake.
Wadhakkir: Kuharakiza Kufungulia Swawm.
Wadhakkir: Kujifananisha Na Makafiri.
Wadhakkir: Kuleni Daku Kwani Kuna Barakah Katika Daku
Wadhakkir: Kumswalia Nabiy Swalla Allaahu 'alayhi Wa Sallam Popote Ulipo Kunamfikia.
Wadhakkir: Kuswali Jamaa 'Ishaa Na Alfajiri Ni Kama Kufanya 'Ibaadah Usiku Kucha.
Wadhakkir: Msitukane Maswahaba Wangu Kwani Ninaapa Kwa Yule Ambaye Nafsi Yangu...
Wadhakkir: Muislamu Ni Anayewaekea Amani Waislamu Kwa Ulimi Na Mkono Wake Na Mhamaji ...
Wadhakkir: Muumini Kwa Muumini Ni Mfano Wa Jengo.
Wadhakkir: Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم) Alikula Tenda Kwa Witr Alipokwenda Swalaah Ya 'Iyd
Wadhakkir: Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم) Ameamrisha Vijana, Vikongwe Waswali 'Iyd, Wenye Hedhi Wajitenge...
Wadhakkir: Neema Mbili Watu Walizozipoteza Ni Afya Na Wakati

Pages