Kauli Za Salaf 'Ibaadah za Misimu

Abuu Bakr Al-Balkhiy: Rajab Kupandikiza Mbegu Sha'baan Kutilia Maji Ramadhwaan Kuchuma Matunda
Imaam Ibn Al-Qayyim: Ramadhwaan: Ingekuwa Laylatul-Qadr Inapatikana Mwaka Mzima
Imaam Ibn Baaz: Nasiha Kwa Waislamu Kupokea Ramadhwaan Kwa Tawbah Ya Kweli Na Kujifunza ‘Ilmu Ya Dini Yao
Imaam Ibn Baaz: Ramadhwaan: Usiku Wa Laylatul-Qadr Hubadilika Kila Mwaka
Imaam Ibn Hajar: Hajj: Sababu Za Utukufu Wa Masiku Kumi Ya Dhul-Hijjah
Imaam Ibn Rajab - Kunasibishwa Mwezi Wa Al-Muharram Na Allaah
Imaam Ibn Rajab: Ramadhwaan Inaaga Chukua Fursa Masiku Yaliyobakia Kutenda Mazuri
Imaam Ibn Rajab: Ramadhwaan: Kuomba Al-‘Afwu Kwa Allaah Laylatul-Qadr Na Kusameheana
Imaam Ibn Rajab: Ramadhwaan: Swiyaam Ni Miongoni Mwa Subira Na Thawabu Zake Hazina Hesabu
Imaam Ibn Rajab: Ramadhwaan: Vipi Muumin Yasimtoke Machozi Kwa Kuondoka Ramadhwaan ?
Imaam Ibn Rajab: Sha'baan: Hikmah Ya Kukithirisha Swiyaam Katika Sha’baan
Imaam Ibn Rajab: Sha'baan: Kukithirisha Swawm Na Kusoma Qur-aan Sha'baan Kwa Maandalizi Ya Ramadhwaan
Imaam Ibn Rajab: Sha'baan: Swiyaam Za Sha’baan Kulinganisha Na Swiyaam Za Miezi Mitukufu Na ‘Ibaadah Nyinginezo
Imaam Ibn Rajab: Sha'baan: Swiyaam Za Sha’baan Ni Mazoezi Mtu Asipate Mashaka Ramadhawaan
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Hajj: Chukua Fursa Kutenda Mema Masiku Kumi Dhul-Hijjah
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Ramadhwaan Ni Katika Neema Za Allaah Kwa Waja Wake
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Ramadhwaan: Nasiha Kwa Maimaam Wa Misikiti Waswalishe Qiyaamul-Layl Kwa Utulivu
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Sharh Thawabu Za Kumfuturisha Mwenye Swawm
Shaykh Fawzaan: Ramadhwaan: Alama Za Kukubaliwa 'Amali Katika Ramadhwaan
Shaykh Fawzaan: Ramadhwaan: Swawm Si Kuacha Kula Na Kunywa Pekee