Maswali Ya Taqwa - Tazkiyyah

Afanye Nini Ili Allaah Amsamehe Dhambi Na Aweze Kujikuribisha Kwake?
Akiokota Tunda Shambani Mwa Mtu Ni Halaal Kwake?
Alishika Dini Alipokuwa Hana Kazi Sasa Hana Muda Wa Kufanya ‘Ibaadah Na Anapotoa Nasaha Anaonekana Mjeuri
Ameanza Ujenzi Wa Swadaqatun-Jaariyah Kwa Ajili Ya Mzazi Aliyefariki Kisha Akamalizia Mtu Mwengine Atataqabaliwa?
Amekuwa Mbali Na Dini, Matatizo Yanamwandama Na Hajui La Kufanya
Amemuota Aliyefariki Anayemdai Kuwa Anawambia Atoe Sadaka Pesa Zake
Ameombewa Du’aa Na Majirani Makafiri Wakati Wa Kukata Roho, Je Itaathiri Imani Yake?
Ametubia Baada Ya Kuzini Na Mwanamke Je Kumsaidia Na Mzazi Wake Atakuwa Anaharibu Toba Yake?
Ana Uzito Kufuata Maamrisho Ya Allaah, Vipi Anaweza Kurekebisha Iymaan Yake
Anaishi Nchi Zenye Maasi Anajizuia Anaomba Toba Lakini Anasumbuliwa Na Khofu Aliyonayo
Anaomba Toba Kisha Anarudia Tena Kufanya Kosa Kila Mara. Vipi Aweze Kuimarika Bila Kurudi Makosani?
Anapenda Kuangalia Machafu Kisha Anatubu, Kisha Anarudia Tena, Naye Anachukia Jambo Hili
Anapotoa Sadaka Kwa Ajili Ya Kutaka Shifaa Ya Mgonjwa, Je, Atapata Thawabu Za Sadaqah Pia?
Anawaza Mambo Machafu Na Anakhofu Mauti; Afanyeje?
Du’aa Gani Asome Ili Apasi Mtihani Darasani?
Du’aa Gani Asome Ili Apate Mume Wa Kheri?
Du’aa Hukubaliwa Wakati Wa Kuolewa Au Wakati Mzazi Anapojifungua?
Du’aa Za Masjidul-Haraam Kuwaombea Maiti Ni Tafauti Na Kukusanyika Na Kumuombea Du’aa Maiti?
Ghiybah Inaweza Kuwa Moyoni?
Hukmu Ya Kutazama Uchi Na Kulala Uchi Je, Kunaruhusiwa?
Ibiliys Anamwandama Na Ana Maneno Ya Kufru Moyoni Mwake, Afanyeje?
Ikifika Wakati Wa Magharibi Anaona Dhiki – Asome Du’aa Gani Kuondosha Dhiki?
Imani Yangu Inapungua Nakhofu Kupotoka Nifanyeje?
Inafaa Kufunga Swiyaam Na Kuswali Kwa Ajili Ya Aliyefariki?
Inafaa Kutoa Pesa Msikitini Kwa Ajili Ya Kuwaombea Wazazi Waliofariki Du’aa?
Inafaa Kwenda Kwa Shaykh Amuombee Du’aa Ya Kupata Mume?
Iweje Haifai Kusomewa Du'aa Na Mtu Na Hali Mtume (صلى الله عليه وآله وسلم) Aliwaombea Watu Du'aa?
Kiongozi Wetu Anataka Kujua Amali Zetu Za Kheri Tunazofanya Kila Wiki, Je, Ni Sawa Kumjulisha?
Kumfanyia Mzazi Aliyefariki Swadaqatun-Jaariyah Inakubalika? Thawabu Anapata Mzazi Au Mtoto?
Kumlipa Ubaya Aliyekutendea Maovu Au Kumsamehe?

Pages