Maswali Ya Uchumi (Biashara-Kazi)

Uuzaji Wa Pesa (Swarf) Ni Halal?
Nisome Duaa Gani Ili Nipate Kibali Cha Kuishi Nchi Ya Kigeni?
Mwenye Kuhudumia Kituo Cha Mafuta (Petrol Station) Anafaa Kumjazia Mafuta Mteja Aliyebeba Ulevi?
Kuweka Mashine Ya ATM Katika Nyumba Inafaa? Ikizingatiwa Masuala Ya Riba
Biashara Ya Kuuza Maji Inafaa Kwa Ajili Ya Kuwahudumia Yatima?
Inafaa Kufanya Biashara Ya Condom?
Anapewa Pesa Na Serikali, Je, Mume Hapasi Kumhudumia Ikiwa Ni Hivyo?
Kununua Visanduku Vya Cable Za Internet Vilivyofunguliwa Kumwezesha Mtu Kutazama Vipindi Bure
Kamlipia Aliyefariki Pesa Alizochukua Bila Idhini Ya Mwenye Mali?
Nurse Amekataa Kumhudumia Mgonjwa Asiye Muislam Nguruwe, Kashtakiwa, Je, Atii Taratibu Za Kazi Au Afanyeje?
Amepatiwa Kazi Na Aliye Na Mahusiano Yasiyo Halaal Na Dada Yake- Je Kazi Hiyo Ni Halaal Kwake?
Kazi Isiyokuwa Na Likizo Hata Za Siku Za Dini Ni Sawa Kuendelea Kufanya Huko Kwa Vile Nashindwa Kuswali Swalah Ya Dhuhaa?
Ikiwa Hana Ushahidi Kuwa Ni Bidhaa Za Mayahudi, Anaweza Kununua?
Ni Mfanyi Kazi Ambaye Kipato Chake Hakikidhi Mahitaji Yake, Afanyeje?
Amekopeshwa Kwa Pesa Za Kigeni, Je, Anaweza Kulipa Kwa Pesa Za Kwao?
Biashara Ya Vitu Vilivyokatazwa Na Serikali Japo Dini Haikuharamisha
Biashara Ya Manukato Ya Wanawake Ni Haramu?
Kukopeshwa Na Muajiri Lakini Serikali Kuchukua Kodi Ya Mkopo
Anataka Kujiajiri Mwenyewe Lakini Hana Mtaji
Inafaa Kukubali Mwaliko Wa Anayedanganya Serikali Kuwa Wametengana (Seperation)
Kutoa Sadaka Na Pesa Za Kusaidiwa Na Serikali Na Zile Za Chumo La Haraam
Kutumia Credit Card
Kutofunga Biashara Ijumaa Katika Nchi Isiyoongozwa Kiislamu
Pesa Alizozichuma Kusema Uongo Azifanye Nini?
Nasaha Kwa Wakimbizi Wanaoishi Kusema Hawajaoana Ili Wapate Ruzuku Ya Serikali
Anafanya Kazi Inayohusu Ubebaji Wa Maboksi Yenye Ulevi
Kutumia Pesa Za Riba Kulipia Kodi (tax)
Kufanya Kazi Katika Shirika La Ribaa
Ubia (Shares )
Posho Nje Ya Mshahara

Pages