Firaq-Makundi

Dalili Za Watu Wa Matamanio Ni Moja Kati Ya Aina Tatu
Ghadiyrul Khum: Katika Qur-aan, Sunnah Na Historia
Hizbut-Tahriyr
Ibadhi Au Uibadhi Tofauti Za Itikadi Zao Na Za Sunni
Ijue Itikadi Ya Shia Ithnaa-'Ashariyah (Ithnasheri)
Imaam Wakubwa Wanavyosema Kuhusu Mashia
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao: 1 Itikadi Yao Juu Ya Allaah Manabii, Shahaada Yao
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao: 2 Itikadi Yao Juu Ya Qur-aan
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao: 3 Itikadi Zao Kuhusu Allaah
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao: 4 Ndoa Ya Muda Au Uzinifu Uliohalalishwa
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao: 5 Itikadi Zao Kwa Swahaba Watukufu
Jihadhari Na Kundi La Ahmadiyah (Qadiyani) Dhidi Ya Uislam
Khawaarij
Khomeini Ndani Ya Darubini - 1: Fatwa Za Wanazuoni Wa Kiislamu Kuhusiana Na Khomeini
Khomeini Ndani Ya Darubini - 2: Hoja Yake Kwamba Maimaamu Wa Shia Ni Bora Kuliko Malaika Wote Na Manabii
Khomeini Ndani Ya Darubini - 3: Masingizio Ya Khomeini Kwa Rasuli Wa Allaah
Khomeini Ndani Ya Darubini - 4: Shutuma Zake Za Ukafiri Kwa Abu Bakr Na 'Umar Na Maswahaba
Khomeini Ndani Ya Darubini - 5: Kikao Cha Khomeini Na Kundi Lake Kuhusiana Na Nabiy Mtukufu
Khomeini Ndani Ya Darubini - 6: Wilaayatul Faqiyh
Kisa Cha Ardhi Ya Fadak: Baina Ya Abu Bakr Asw-Swiddiyq Na Faatwimah (رضي الله عنهما)
Kundi La Jama’at At-Tabliygh (Masufi)
Makasudio Sahihi Ya Aliyekunja Uso (Suwrat ‘Abasaa) Kujibu Tafsiri Ya Wapotoshaji
Mashia (Maraafidhah) Na Uharibifu Wa Qur-aan
Mashia Ithna ‘Ashariyah (Wenye Kufuata Maimamu Wao Kumi Na Mbili) Na Hadhi Ya Maimamu Wao
Mashia Na Njama Za Kupenyeza Itikadi Zao Za Kikafiri Kwenye Sinema Za ‘Dini’
Mimi Ni Mji Wa Elimu Na ‘Aliy Ni Mlango Wake
Nani Aliyemuua Al-Hasan (رضي الله عنه)?
Nasaha Kwa Kila Shia
Qadiyani
Qur-aan Na Uimaam Wa Mashia

Pages