Wadhakkir: Aayah

Wadhakkir: Aliye Na Hadhi Zaidi Ni Mwenye Taqwa.
Wadhakkir: Allaah Humzidishia Mtoaji Mali
Wadhakkir: Anayetaraji Kukutana Na Rabb Wake Atende 'Amali Njema Wala Asimshirikishe...
Wadhakkir: Enyi Walioamini! Mdhukuruni Allaah Kwa Wingi Na Msabbihini Asubuhi Na Jioni
Wadhakkir: Enyi Walioamini! Mmefaridhishwa Swiyaam Kama Kwa Walio Kabla Yenu Mpate Taqwa
Wadhakkir: Enyi Walioamini! Msifuate Nyayo Za Shaytwaan; Na Atayefuata Nyao Za Shaytwaan Basi...
Wadhakkir: Enyi Walioamini! Msile Ribaa Mkizidisha Maradufu Juu Ya Maradufu Na Mcheni Allaah Mpate Kufaulu.
Wadhakkir: Hakika Sisi Tumeiteremsha (Qur-aan) Katika Usiku Uliobarikiwa
Wadhakkir: Hakika Sisi Tumeiteremsha Qur-aan Katika Laylatil-qadr (Usiku Wa Qadar)
Wadhakkir: Hawalingani Sawa Wakaazi Wa Peponi Na Motoni
Wadhakkir: Huwezi Kuyakimbia Maut
Wadhakkir: Jikingeni Moto Pamoja Na Ahli Zenu
Wadhakkir: Laana Ya Allaah Kwa Wale Wanaokata Mawasiliano Ya Undugu!
Wadhakkir: Mdhukuru Allaah Kwa Wingi Katika Ayyaamut-tashriyq (tarehe 11-13 Dhul-hijjah).
Wadhakkir: Mwenye Kumshirikisha Allaah Ataharamishiwa Jannah Na Makazi Yake Yatakuwa Motoni
Wadhakkir: Mwezi Wa Ramadhwaan Ambao Imeteremshwa Humo Qur-aan
Wadhakkir: Na Kumbusha Kwani Hakika Ukumbusho Unawafaa Waumini
Wadhakkir: Na Sikuumba Majini Na Wanaadam Isipokuwa Waniabudu.
Wadhakkir: Rabb Wetu! Tutunikie Katika Wake Zetu Na Dhuria Wetu Viburudisho Vya Macho Yetu...
Wadhakkir: Shaytwaan Kwenu Ni Adui, Basi Mfanyeni Kuwa Ni Adui.
Wadhakkir: Sifa Za Waihsani
Wadhakkir: Tanabahi! Kwa Kumdhukuru Allaah Nyoyo Hutulia!
Wadhakkir: Taqwa Na Kutawakali Kwa Allaah.
Wadhakkir: Uharamu Wa Muziki
Wadhakkir: Wala Usiseme Nitafanya Kesho Jambo Fulani Isipokuwa Useme: "In Shaa Allaah"
Wadhakkir: Watakapokuuliza Waja Wangu Kuhusu Mimi, Niko Karibu Naitikia Du’aa
Wadhakkir: Waumini Ni Ndugu, Wasuluhisheni Wanapogombana.
Wadhakkir: Yatima Usimuonee Na Mwombaji Usimkaripie