Kauli Za Salaf: Maasi

Imaam As-Sa'dy: Ole Kwa Wenye Kunyoa Ndevu Wakamuasi Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم) Waziwazi
Imaam As-Sa’dy: Kughafilika Kunaanzisha Dhambi Ndogo Kisha Hutoa Humo Bid’ah Na Kufru Na Kadhaalika
Imaam Fudhwayl Bin 'Iyaadhw: Ghiybah Ikidhihiri Undugu Kwa Ajili Ya Allaah Unapotea
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kupoteza Wakati Ni Jambo Zito Zaidi Kulikoni Mauti
Imaam Ibn Al-Qayyim: Anayeufungamanisha Moyo Katika Yaliyoharamishwa Atakuwa Mateka Ya Kiza Cha Matamanio
Imaam Ibn Al-Qayyim: Ikhtilaatw Ni Asili Ya Balaa Na Shari Na Sababu Ya Kuteremshwa Adhabu
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kukanusha Haki Kunafisidi Nyoyo Na Akili
Imaam Ibn Rajab: Watu Wa Maasi Wanaharakishwa Kwanza Adhabu Yao Duniani
Imaam Ibn Rajab: Muumini Lazima Atubie Kila Siku Kukhofia Mauti Na Kufufuliwa Na Madhalimu
Imaam Ibn Taymiyyah: Asili Ya Maasi Ni Kufuata Rai Na Matamanio Badala Ya Dalili Za Shariy’ah
Imaam Ibn Taymiyyah: Mipaka Ya Kumkhofu Allaah Ni Kujizuia Kutenda Madhambi
Imaam Ibn Taymiyyah: Muziki Ni Mvinyo Wa Nafs
Imaam Ibn Taymiyyah: Wanaoshirikiana Katika Dhambi Na Uadui Huchukiana Wenyewe Kwa Wenyewe
Imaam Ibn ‘Uthaymin: Adhabu Si Katika Mwili Mali Na Ahli Bali Ni Kuwa Na Maradhi Ya Moyo
Imaam Ibn ‘Uthaymin: Madhambi Yanazuia Kufahamu Haki
Imaam Ibn ‘Uthaymin: Rudini Kutubia Mwisho Wa Ramadhwaan Enyi Waja Wa Allaah!
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Mwezi Wa Ramadhwaan Ni Fursa Kwa Anayetaka Kuacha Sigara
Shaykh Fawzaan: Wakati Si Adui Hata Wajinga Waseme “Tunaua Wakati” (Tunapoteza Muda Upite Haraka)