Maswali Ya Nikaah - Ahlul-Kitaab-Washirikina

Asiye Muislam Anataka Kusilimu Kwa Kunioa, Nikikataa Itahesabikaje?
Amemuoa Mkristo Bila Kufuata Sheria Za Kiislamu Hataki Kuingia Katika Uislamu Nini Hukmu Yake Na Watoto Watakaozaa?
Je Wakristo Ni Ahlul-Kitaab Na Hali Wanaamini Waungu Watatu (Utatu Mtakatifu)?
Binti Yangu Amezaa Na Mkristo Tumekubali Posa Kwa Sharti Abadili Dini, Sasa Anakataa Tufanyeje?
Anataka Kusilimu Lakini Anataka Kwanza Aonyeshwe Wapi Kwenye Qur-aan Kuna Amri Kumi Za Muusa, Na Kwa Nini Waislam Wanaswali Ijum
Mama Yake Muislamu, Baba Mkristo, Je Anaweza Kuoa Mwanamke Wa Kiislamu?
Amemrudia Mke Aliyeritadi Na Ambaye Alikuwa Akimhubiria Aingie Ukiristo
Mume Aliyesilimu Hafanyi Bidii Kujifunza Kusoma Qur-aan Anasoma Tafsiyr Pekee
Mkiristo Anataka Kujua Mipaka Ya Kumuona Mwanamke Wakati Anataka Kuchumbiwa
Nimemuoa Mwanamke Mbudhi (Budhist), Je Nimuache?
Ni Mambo Gani Anayopaswa Kuyafanya Au Kutokuyafanya Ili Aweze Kumrudia Mke Aliyemuacha Kwa Kukataa Kwake Kusilimu
Dada Anayetaka Kusilimu, Watoto Awafanye Nini Ili Wasichukuliwe Na Baba Yao Asiyetaka Wawe Na Mama Yao?
Inafaa Kusema Assalam Alaykum Kwa Mkristo?
Ndoa Ya Ahlul-Kitaab Inafungwa Msikitini Au Kanisani?
Kumsilimisha Kafiri Na Hukmu Ya Kuoana
Nani Ahlul-Kitaab Na Wanawake Gani Tumeruhusiwa Kuwaoa?
Kuoa Mkristo Inafaa Japokuwa Sharti Za Ndoa Zimekamilika?
Amesilimu Kwa Sababu Ya Kutaka Kuoa lakini anakiri kuwa yeye ni Mkristo, Je, Ndoa Inaswihi?
Kumuoa Mkristo Bila Ya Ridha Ya Wazazi Wake Inafaa Ikiwa Mke Mwenyewe Anataka Kusilimu?
Kumuoa Mkristo Atakayesilimu Siku Ya Ndoa
Ameoa Mwanamke Asiye Muislamu Baada Ya Kuzaa Naye Nje Ya Ndoa, Naye Bado Hakubadili Dini Wala Hana Niyah, Nini Hukmu Yake?
Ndoa Na Aliyesilimu Asiyekuwa na Walii Inafaa
Mwanamke Aliyesilimu Lazima Awe Na Walii? Ameoa Bila Ya Kuwajulisha Wazazi Wa Mke
Kuoa Wanawake wa Kitabu (Wakrito Na Mayahudi)