Maswali Ya Nikaah - Nikaah ya Zinaa-Liwati

Ndoa Ya Wazinifu
Ndoa Baada Ya Kutubu Zinaa
Watoto Baada Ya Ndoa Ya Uzinifu
Ndoa Inafaa Baada Ya Kumchezea Mwanamke?
Nini Hukmu Ya Mwenye Kuzini Kisha Akatoa Mimba
Kufanya Zinaa Na Kumuoa Mwanamke Aliyeshika Mimba
Kuoa Mwanamke Mwenye Mimba Ya Mtu Mwingine
Kulala Pamoja Bila Ya Kufunga Ndoa
Kumuoa Mwanamke Mwenye Mimba
Nakaribia Kuzini Na Shemeji, Je, Nifanyeje Kujiepusha Na Vipi Nitahukumiwa Na Allaah?
Nakaribia Kuzini na Mke wa Ndugu Yangu Vipi Nijiokoe?
Amezini Na Mwanamume Asiye Muislamu Akapata Mtoto Hakumjulisha Mumewe.
Mwanamume Niliyezini Naye Ananitangazia Nami Nimetubu Nifanyeje?
Nimekwenda Nje Ya Ndoa, Nimjulishe Mume Wangu?
Kufanya Zinaa Na Mwanamke Asiye Muislamu Kisha Kumuoa
Wamezini Kisha Wakaoana Bila Kufanya Tawbah Kwa Kuwa Walikuwa Hawajui, Nini Hukmu Ya Ndoa Yao?
Mke Kazini Kisha Kakanusha Kwa Mumewe Kwa Kuapa Nini Hukmu Yake?
Tumo Masomoni Ni Bora Kuzuia Uzazi Au Kufanya Zinaa?
Kufanya Mapenzi Bila Ya Kitendo Cha Ndoa Kwa Ambaye Hajaolewa?
Mke Kazini Kisiri Kisha Mume Kamsamehe, Ni Makosa?
Amezaa Na Asiye Muislamu Nini Hukmu Yake
Nilizini Kwa Sababu Wazazi Walikataa Tuoane Sasa Tumeoana Najuta Kuzini
Amemkhini Mumewe, Amefanya Machafu Mengi, Kazini Katoa Mimba Huku Mume Hajui, Je,Talaka?
Anaishi Na Kuzini Na Mtu Asiyemuoa Lakini Anaswali, Je, Swalah Zake Zinakubaliwa?
Mume Mwenye Tabia Chafu Ya Liwati Anafaa Kuwa Imaam? Je, Inafaa Kumuozesha Mke?
Mwanaume Kamuingilia Kwa Nguvu Hadi Ametokwa Damu, Je, Amevunja Bikra?
Kashika Mimba Ya Zinaa, Mumewe hana uzazi, Amjulishe Mumewe Au Atoe Mimba?
Tokea Mume Ameniingilia Kinyume Na Maumbile Sina Raha Naye, Nadai Talaka Lakini Anataka Kuficha Sababu
Mume Hana Uzazi, Naye Kashika Mimba Ya Zinaa, Amjulishe Mumewe Au Atoe Mimba?
Kumpa Mimba Mke Wa Mtu – Kisha Anamshawishi Amuoe Na Hali Bado Yumo Katika Ndoa – Na Vipi Atubie?

Pages