Kauli Za Salaf: Manhaj

Imaam Ahmad: Allaah Amrehemu Mja Anayesema Haki Na Kufuata Salaf (Wema Waliotangulia)
Imaam Ahmad: Eneza Haki Na Sunnah Na Acha Mabishano Na Kukhasimiana
Imaam Ahmad: Misingi Ya Sunnah Ni Kushikamana Na Sunnah Na Kuacha Bid’ah
Imaam Al-Albaaniy: Dini Si Kwa Kutumia Akili Au Kwa Hisia Za Moyo, Bali Ni Kufuata Hukmu Za Allaah Na Rasuli Wake
Imaam Al-Albaaniy: Miongoni Mwa Sababu Ya Kuangamia Ummah Ni Kutokana Na Wahadhiri Wa Visa
Imaam Al-Albaaniy: Tambua Uislamu Wako Kupitia Kitabu Na Sunnah Si Kupitia Watu
Imaam Al-Albaaniy: Ugeni Wa Ahlus-Sunnah
Imaam Al-Albaaniy: Wanataka Dola Ya Kiislaam Lakini Wanashindwa Kusimamisha Msikiti Wa Manhaj Ya Sunnah
Imaam Al-Awzaa’iy: Kwa Nani Mnaichukua Dini Na Yupi Mnamfanya Ni Mfano Wa Kuigwa
Imaam Hasan Al-Baswriy: Rasimali Ya Muislamu Ni Dini Yake
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Fitnah Itaendelea Kuwepo Madamu Wana-Aadam Wangali Hai
Imaam Ibn Al-Qayyim: Aina Nne Za Jihaad
Imaam Ibn Al-Qayyim: Uislamu Wa Uhakika Ni Ghariyb (Mgeni) Pamoja Na Watu Wake
Imaam Ibn Baaz: Haijuzu Kuwakosoa Viongozi Hadharani
Imaam Ibn Kathiyr: Shariy’ah Ya Dini Imekamilika
Imaam Ibn Taymiyyah: Bid'ah Imefungamanishwa Na Mfarakano, Sunnah Imefungamanishwa Na Jamaa'ah
Imaam Ibn Taymiyyah: Hakuna Budi Isipokuwa Kushikamana Na Usalafi (Salafiyyah)
Imaam Ibn Taymiyyah: Kila Shari, Fitnah, Balaa Ni Sababu Ya Kukhalifu Sunnah Na Shirki
Imaam Ibn Taymiyyah: Mwenye Kuacha Dalili Kapotea Njia
Imaam Ibn Taymiyyah: Usalafi Ndio Haki
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Ahlus-Sunnah Msikate Tamaa Kwa Wingi Wa Maadui Wanaopambana Na Haki
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Khayr Yote Imo Katika Kufuata Salaf
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Salafiy Ni Yeyote Yule Anayefuata Manhaj Ya Maswahaba
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Shikamana Na Haki Usibadili Msimamo Hata Kama Watu Wengi Wanakupinga
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Usiwe Na Kasumba Na Mlinganiaji
Shaykh Fawzaan: Fitnah Ni Kama Tufani!
Shaykh Fawzaan: Kushikamana Na Sunnah Si Jambo Sahali Kuna Mitihani Kadhaa
Shaykh Fawzaan: Mafanikio Hutokana Kufuata Kitabu Cha Allaah Na Hidaaya Na Kujiepusha Na Bid’ah
Shaykh Fawzaan: Salafiyyah Ni Manhaj Ya Haki Tunawajibika Kuifuata
Shaykh Fawzaan: Si Kila Anayedai Usalafi Ni Salafi

Pages