R-Misamiati Yenye Asili Ya Lugha Ya Kiarabu

Misamiati Yenye Asili Ya Lugha Ya Kiarabu

Alhidaaya.com

 

R

 

Neno

Maana

Kiarabu

Rabb

Rabi, Mola, Maulaana, Mlezi, Mweye Kuruzuku, kuendesha mambo, Muumbaji, Mmiliki

رب

radhi

Radhi za Allaah ('Azza wa Jalla)

Radhi za wazazi

kuridhia jambo

راض

rahmah

Rehmah ya Allaah (عز وجل)

huruma kuhurumia mtu au kiumbe

رحمة

rajimi

kupigwa mawe

kurusha vijiwe katika Minara ya Minaa kama ni nguzo mojawapo ya Hajj

رجم

rejea

rudi

رجع

ribaa

riba, nyongeza ya mali ya haraam

ربا

rijali

wanaume

رجال

ritadi

kutoka katika Dini ya Kiislamu

رتد

rizki

rizki, neema ya chakula na mali kutoka kwa Allaah (عز وجل)

رزق

rufai

kipando, kupandisha kitu au jambo kupandishwa.

رفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share