00-Kukata Undugu: Faharasa

 

FAHARASA

 

01. Utangulizi

02. Madh-har ya kukata undugu

03. Sababu za kukata undugu

   - Ujinga

   - Udhaifu wa Uchamungu

   - Kibri

   - Kupotea muda mrefu

   - Kulaumu sana

   - Kujikalifisha

   - Kutowajali wanaokuzuru

   - Ubakhili

   - Kuchelewa kugawa mirathi

   - Ushirika baina ya wanandugu

  - Kujishughulisha na dunia

  - Talaka baina ya Ndugu

  - Kuwa mbali na uvivu katika ziara

  - Kuwa karibu katika makazi

  - Kutokuwa na subra kwa Ndugu

  - Kuwasahau baadhi ya Ndugu katika mialiko

  - Hasadi na chuki

  - Mizaha mingi

  - Umbeya na uchonganishi

  - Tabia mbaya ya baadhi ya wake

04. Tiba ya ukataji undugu

  - Ni nini kuunga undugu?

  - Kwa kitu gani unaunga undugu?

05. Fadhila za kuunga undugu

06. Vitu vinavosaidia kuunga undugu

 

Share