01-Wasiya Wa Mwisho Wa Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم): Yaliyomo

 

Wasiya Wa Mwisho Wa Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم)

 

YALIYOMO

 

Jedwali Unukuzi……………………………………………………………………………………

Utangulizi……………………………………………………………………………………………..

Baada Ya Kifo Cha Mtume (Swalla Allaahu ‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam)…………………………………………………………………………………………………

Thamani Ya Nasaha Za Mwisho………………………………..………………………..

Nawamuru Kumcha Allah………………….……………………………………….………

Marekebisho Ni Yapi?.................................................................

Si Rukhusa Kutegemea Qur-aan Pekee Na Kuacha Sunnah…………....

Yeyote Anayechukua Kutoka Kwa Maswahaba Bila Shaka Amechukua

Kutoka Kwenye Qur-aan……………………………….…………………………….……..

Ni Sunnah Moja (Njia) Au Mbili?..................................................

Kuna Wakati Waislamu Kutofautiana Juu Ya Mambo Mengi

Msimamo Wetu Kuhusu Bid’ah Uwe Upi?......................................

Kila Bida’h Ni Upotevu…………………………………….………………………………….

Kukanusha Wale Wanaoigawa Bid’ah Kwenye Makundi Mawili –

Bid’ah Nzuri Na Mbaya…………………………….………………………………………….

Hatari Ya Bid’ah (Uzushi)………………………..………………………………………….

Katika Amri Yake Ya Mwisho, Mtume (Swalla Allaahu

‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam) Alitukataza Kufanya Jambo Moja Tu: Bid’ah………………………………………....................................................

Hitimisho……………………………………………………………..………………………………

 

 

Share