21-Fadhila Za Laa ilaaha Illa-Allaah: Du’aa Anapopatwa Mtu Na Janga, Dhiki, Balaa: Laa ilaaha illa-Allaahul-‘Aliymul-Haliym...

 

Hadiyth Kuhusu Fadhila Za Laa Ilaaha Illa Allaah

 

21-Du’aa Anapopatwa Mtu Na Janga, Dhiki, Balaa

 

www.alhidaaya.com

 

 

  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما  قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ ‏: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ))

Imepokelewa kutoka kwa ibn ‘Abbaas  (رضي الله عنهما) kwamba Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم) alikuwa akisema katika hali ya janga (balaa):

 

Laa ilaaha illa-Allaahul-‘Aliymul-Haliym. Laa ilaaha illa-Allaahu Rabbul-‘Arshil-‘Adhwiym. Laa ilaaha illa-Allaahu Rabbus-samawaati wa Rabbul-ardhwi wa Rabbul-‘Arshil-Kariym.

 

Hapana mwabudiwa wa haki ila Allaah Aliye Mjuzi, Mvumilivu. Hapana mwabudiwa wa haki ila Allaah Rabb wa ‘Arsh Adhimu. Hapana mwabudiwa wa haki ila Allaah Rabb wa mbingu na Rabb wa ardhi na Rabb wa ‘Arsh tukufu. [Al-Bukhaariy (7/154) [6346], Muslim (4/2092) [2730]]

 

 

Share