31-Fadhila Za Laa Ilaaha Illa-Allaah: Nyiradi Ya Baada Ya Kila Swalaah: Laa Ilaaha Illa Allaah… Laa Hawla Walaa Quwwata Illa BiLLaah…

 

Hadiyth Kuhusu Fadhila Za Laa Ilaaha Illa Allaah

 

www.alhidaaya.com

 

31-Nyiradi Ya Baada Ya Kila Swalaah:

 

Laa Ilaaha Illa Allaah… Laa Hawla Walaa Quwwata Illa BiLLaah…

 

 

 

عن  عبدالله بن الزبير قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُهَلِّلُ بهنَّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ:

 

لا إلهَ إلاّ اللّه وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحَمد، وهوَ على كلّ شيءٍ قدير، لا حَـوْلَ وَلا قـوَّةَ إِلاّ بِاللهِ، لا إلهَ إلاّ اللّـه، وَلا نَعْـبُـدُ إِلاّ إيّـاه، لَهُ النِّعْـمَةُ وَلَهُ الفَضْل وَلَهُ الثَّـناءُ الحَـسَن، لا إلهَ إلاّ اللّهُ مخْلِصـينَ لَـهُ الدِّينَ وَلَوْ كَـرِهَ الكـافِرون

 

Imepokelewa kutoka kwa ‘Abdullaah ibn Zubayr amesema:  Rasuli wa Allaah (صلى الله عليه وآله وسلم) alikuwa akitamka Tahliyl (laa ilaaha illa Allaah) kila baada ya Swalaah:

 

لا إلهَ إلاّ اللّه وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحَمد، وهوَ على كلّ شيءٍ قدير، لا حَـوْلَ وَلا قـوَّةَ إِلاّ بِاللهِ، لا إلهَ إلاّ اللّـه، وَلا نَعْـبُـدُ إِلاّ إيّـاه، لَهُ النِّعْـمَةُ وَلَهُ الفَضْل وَلَهُ الثَّـناءُ الحَـسَن، لا إلهَ إلاّ اللّهُ مخْلِصـينَ لَـهُ الدِّينَ وَلَوْ كَـرِهَ الكـافِرون

 

Laa ilaaha illa-Allaahu Wahdahu laa shariyka Lah. Lahul-Mulku wa Lahul-Hamdu wa Huwa ’alaa kulli shay-in Qadiyr. Laa hawla walaa quwwata illaa biLLaah. Laa ilaaha illa-Allaah. Walaa na’-budu illaa Iyyaahu. Lahun-Ni’-matu walahul-fadhwlu walahuth-thanaaul-hasan. Laa ilaaha illa-Allaah Mukhliswiyna Lahud-diyna walaw karihal-kaafiruwn

 

”Hapana mwabudiwa wa haki ila Allaah hali ya kuwa Peke Yake Hana mshirika, ni Wake Ufalme, na ni Zake Himdi, na Yeye ni Qadiyr (Muweza) wa kila kitu. Hapana uwezo wala nguvu ila kutoka kwa Allaah. Hapana mwabudiwa wa haki ila Allaah, wala hatumwabudu ila Yeye, ni Zake neema, na ni Wake ubora, na ni Zake Sifa nzuri zote, Hapana mwabudiwa wa haki ila Allaah, hali ya kumtakasia Dini Yake, ijapokuwa wanachukia makafiri.” [Muslim (1/415) [594]

 

 

Share