013-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Kuingia Msikitini

Hiswnul-Muslim

013-Du’aa Ya Kuingia Msikitini

www.alhidaaya.com

 

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

 

[20]

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

 

A’uwdhu biLLaahil ‘Adhwiym wabi Wajhihil Kariym wa Sultwaanihil qadiym minash-shaytwaanir-rajiym

 

Najikinga na Allaah Aliye Mtukufu na kwa Wajihi Wake Karimu na kwa utawala Wake wa kale kutokana na shaytwaan aliyeepushwa na Rehma za Allaah[1]

 

 

بِسْـمِ الله، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى رَسولِ الله، اللّهُـمَّ افْتَـحْ لي أَبْوابَ رَحْمَتـِك

BismiLLaah was-swalaatu was-salaamu ‘alaa Rasuwuli-LLaah. Allaahummaftah-liy abwaaba Rahmatika

 

 

Kwa jina la Allaa na Rehma[2] na amani zimfikie Rasuli wa Allaah[3]. Ee Allaah nifungulie milango ya Rehma Yako[4]

 

 

 

 

[1]Hadiyth ya ‘Abdullaah ‘Amruw bin Al-Aasw (رضي الله عنهما)  imemalizikia Hadiyth:

 فَإذا قَالَ ذلك، قَالَ الشَّيْطانُ: حُفِظَ مِنِّي سائر الْيَوْم

 …atakaposema hivyo, shaytwaan husema: “Amehifadhiwa dhidi yangu siku nzima. -  Abu Daawuwd. Angalia: Swahiyh Al-Jaami’ [4591]

 

[2]Ibn As-Sunniy namba [88] na ameipa daraja ya Hasan Al-Albaaniy (رحمه الله)

 

[3]Abu Daawuwd (1/126) na angalia: Swahiyh Al-Jaami’ (1/528)

 

[4]Muslim (1/494)، na katika Sunan ibn Maajah، Hadiyth ya Faatwimah (رضي الله عنها)، Rasuli wa Allaah (صلى الله عليه وسلم) amesema:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك

((Allaahumma-ghfir-liy dhunuwbiy waf-tah liy abwaaba Rahmatika – Ee Allaah Nighufurie madhambi yangu na nifungulie milango ya Rehma Zako)) na ameipa daraja ya Swahiyh Al-Albaaniy (رحمه الله) na ina ushahidii wa Hadiyth nyingine. Angalia: Swahiyh Ibn Maajah (1/128-129)

 

 

 

 

Share