054-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Kumfunga Macho Maiti

Hiswnul-Muslim

054-Du’aa Ya Kumfunga Macho Maiti

www.alhidaaya.com

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

[155]

 

اللهُـمِّ اغْفِـرْ لِ (فُلاَنٍ - باسـمه) وَارْفَعْ دَرَجَتَـهُ فِي المَهْـدِيّيـنَ، وَاخْـلُفْـهُ في عَقِـبِهِ في الغَابِـرِينَ، وَاغْفِـرْ لَنَا وَلَـهُ يا رَبَّ العـالَمـين، وَافْسَـحْ لَهُ في قَبْـرِهِ وَنَـوِّرْ لَهُ  فِيهِ

 

Allaahummagh-fir-li (taja jina lake), warfa’ darajaatahu fil mahdiyyiyn, wakhluf-hu fiy ‘aqibihi fil ghaabiriyn. Waghfir lanaa walahu yaa Rabbal-‘Aalamiyn. Wafsah lahu fiy qabrihi wa nawwir lahu fiyhi.

 

Ee Allaah Mghufurie (jina la maiti) na Ipandishe daraja yake katika walioongoka, na weka badili yake kwa aliyowacha nyuma,  na Utughufurie sisi na yeye Ee Rabb wa walimwengu na Umkunjulie yeye katika kaburi lake na Umtilie nuru ndani yake[1] 

 

 

 

 

 

 

[1][1]Hadiyth ya Ummu Salamah -(رضي الله عنها)  Muslim (2/634) [920].

 

 

Share