006-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Kuingia Chooni

Hiswnul-Muslim

006-Du’aa Ya Kuingia Chooni

www.alhidaaya.com

 

 

 Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

 

 

[10]

(بِسْمِ الله) اللّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِـكَ مِـنَ الْخُـبْثِ وَالْخَبائِث

 

(BismilLLaah) Allaahumma inniy a’uwdhu Bika minal khubthi wal khabaaith

 

 

(Kwa jina la Allaah) Ee Allaah najikinga kwako kutokana na mashaytwaan ya kiume na ya kike [1]

 

 

 

 

[1]Hadiyth ya Anas bin Maalik (رضي الله عنه) - Al-Bukhaariy, (1/45), Muslim (1/283) na ziada: ((BismiLLaahi fiy awwalihi)) Imetoka kwa Sa’iyd bin Manswur. Taz Fat-h Al-Baariy (1/244)

 

 

 

Share