007-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Kutoka Chooni

Hiswnul-Muslim

007-Du’aa Ya Kutoka Chooni

www.alhidaaya.com

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

 

[11]

غُفْـرانَك

Ghufraanak

 

Nakuomba maghfira[1] (Ee Allaah).

 

 

 

 


[1]Hadiyth ya ‘Aaishah bint Abi Bakr As-Swiddiyq (رضي الله عنهما) - Aswhaab As-Sunan isipokuwa an-Nasaaiy ameitoa katika ‘Amal Al-Yawm wal-Laylah. Taz takhriyj Zaad al-Ma’aad (2/386).

 

 

 

Share