021-Hiswnul-Muslim:Du’aa Za Sijdah Ya Kisomo

Hiswnul-Muslim

021-Du’aa Za Sijdah Ya Kisomo

www.alhidaaya.com

 

 

 Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

[50]

سَجَـدَ وَجْهـي للَّـذي خَلَقَـهُ وَصَـوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْـعَـهُ وَبَصَـرَهُ بِحَـوْلِـهِ وَقُـوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

 

Sajada wajhiya liLLadhiy khalaqahu, wa swaw-warahu, wa shaqqa sam-’ahu wa baswarahu bihawlihi wa quwwatihi, fa-Tabaaraka-Allaahu Ahsanul-Khaaliqiyn

 

Umesujudu uso wangu kumsujudia Ambaye Ameuumba na Akapasuwa masikio yake, na macho yake, kwa uwezo Wake na nguvu Zake,  ((Amebarikika Allaah Mbora wa waumbaji))[1]

 

 

 

[51]

 

اللّهُـمَّ اكْتُـبْ لي بِهـا عِنْـدَكَ أَجْـراً، وَضَـعْ عَنِّـي بِهـا وِزْراً، وَاجْعَـلها لي عِنْـدَكَ ذُخْـراً، وَتَقَبَّـلها مِنِّـي كَمـا تَقَبَّلْتَـها مِنْ عَبْـدِكَ دَاوُد

 

Allaahummak-tubliy bihaa ’Indaka ajran, wa dhwa’  ’anniy bihaa wizran, waj-’alhaa liy ’Indaka dhukhran, wa taqabbalhaa minniy kamaa taqabbaltahaa min ’abdika Daawuwd

 

Ee Allaah Niandikie Kwako kwa sijdah hii malipo, na Nifutie kwayo madhambi, na Ijaalie kwangu mbele Yako ni akiba, na Nikubalie kama Ulivyomkubalia mja wako Daawuwd.[2].

 

 

 

 

 

 

[1]Hadiyth ya ‘Aaishah (رضي الله عنها) - At-Tirmidhiy (2/474), Ahmad (6/30), na Al-Haakim na Adh-Dhahabiy ameisahihisha(1/220) kwa ziada yake na Aayah ni namba (14) ya Suwratul-Muu-minuwn.   

[2]Hadiyth ya ‘Abdullaah bin ‘Abbaas (رضي الله عنهما)  At-Tirmidhiy (2/473), Al-Haakim na Adh-Dhahabiy ameisahihisha (1/219).

 

 

Share