020-Hiswnul-Muslim: Du’aa Za Kikao Kati Ya Sijdah Mbili

Hiswnul-Muslim

020-Du’aa Za Kikao Kati Ya Sijdah Mbili

www.alhidaaya.com

 

 

 Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

[48]

رَبِّ اغْفِـرْ لي، رَبِّ اغْفِـرْ لي

 

Rabbighfir-liy, Rabbighfir-liy

 

Rabb nighufurie, Rabb nighufurie[1]

 

 

 

[49]

اللّهُـمَّ اغْفِـرْ لي، وَارْحَمْـني، وَاهْدِنـي، وَاجْبُرْنـي، وَعافِنـي وَارْزُقْنـي وَارْفَعْـني

 

Allaahummaghfir-liy, warhamniy, wahdiniy, wajburniy, wa ’aafiniy, warzuqniy, warfa’-niy

 

Ee Allaah nighufurie, na unirehemu, na uniongoze, na uniungie, na unipe afya, na uniruzuku na uniinue[2]

 

 

 

[1]Hadiyth ya Hudhayfah bin Al-Yamaan (رضي الله عنه) Abu Daawuwd (1/231) na angalia: Swahiyh Ibn Maajah (1/148)

 

[2]Hadiyth ya ‘Abdullaah bin ‘Abbaas (رضي الله عنهما)  - Aswhaab As-Sunan isipokuwa An-Nasaaiy; Abu Daawuwd [850], At-Tirmdihiy [284], Ibn Maajah [898],  na angalia: Swahiyh At-Tirmidhiy (1/90) na Swahiyh ibn Maajah (1/148)

 

 

 

 

Share