059-Hiswnul-Muslim: Du’aa Baada Ya Kumzika Maiti Kaburini

Hiswnul-Muslim

059-Du’aa Baada Ya Kumzika Maiti Kaburini

www.alhidaaya.com

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

[164]

 

الَّلهُمَّ اغْفِرْ لَهُ الَّلهُمَّ ثَبِّتْهُ

Allaahumma-ghfir-lahu, Allaahumma Thabbit-hu

 

Ee Allaah Mghufurie, Ee Allaah Mthibitishe[1]

 

 

 

[1]Hadiyth ya ‘Uthmaan bin ‘Affaan (رضي الله عنه), “Rasuli wa Allaah (صلى الله عليه وسلم) alikuwa akimaliza maiti kuzika anasimama mbele ya kaburi na kisha anasema:

 

 ((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ))

 

((Muombeeni maghfirah kwa Allaah ndugu yenu na muombeeni kuthibitishwa kwani hivi sasa anaulizwa)) - Abu Daawuwd (3/315) [3213], Al-Haakim na ameisahihisha na  Adh-Dhahaby ameikubali (1/370).

 

 

Share