068-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Wakati Wa Kufungua Swawm

Hiswnul-Muslim

068-Du’aa Ya Wakati Wa Kufungua Swawm

www.alhidaaya.com

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

[176]

 

 

ذَهَـبَ الظَّمَـأُ، وَابْتَلَّـتِ العُـروقُ، وَثَبَـتَ الأجْـرُ إِنْ شـاءَ اللهُ

 

Dhahabadh-dhwama-u wabtallatil ’uruwqu, wathabbatal ajru In Shaa Allaah

 

((Kiu kimeondoka, mishipa imelowana, na ujira umethibiti In Shaa Allaah)[1]

 

 

 

 

 [177]

اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ بِرَحْمَـتِكَ الّتي وَسِـعَت كُلَّ شيء، أَنْ تَغْـفِرَ لِي

 

Allaahumma inniy as-aluka bi-Rahmatikallatiy wasi’at kulla shay-in an Taghfiraily

 

Ee Allaah, hakika mimi nakuomba kwa Rehma Zako ambazo imeenea kila kitu, Unighufurie[2]

 

 

 

[1]Hadiyth ya ‘Abdullaah bin ‘Umar (رضي الله عنهما)  - Abu Daawuwd (2/306) [2357] na wengineo. Taz Swahiyh Abi Daawuwd [2357], Swahiyh Al-Jaami’ (4/209) [4678]. 

 

Tanbihi:   Baadhi ya ’Ulamaa wameona ni Dhwa’iyf kama ibn ’Uthaymiyn katika Majmu’w Fataawa Ibn ’Uthaymiyn, na wengineo wamesema sababu katika wapokezi kuna Marwaan bin Saalim Al-Muqfayaa hajulikani.

[2]Du’aa ya ‘Abdullaah bin ‘Amruw bin Al-‘Aasw (رضي الله عنهما)  - Ibn Maajah (1/557) [1753], na ameipa daraja ya Hasan Al-Haafidhw katika ‘Takhriyj Al-Adhkaar’ . Angalia: ‘Sharh Al-Adhkaar’ (4/342). 

 

Tanbihi: Imaam Al-Albaaniy amerekodi kuwa ni Dhwa’iyf  katika: Dhwa’iyf Ibn Maajah [345], Dhwa’iyf At-Targhiyb [582], Al-Kalim Atw-Twayyib [164]

 

 

Share