069-Hiswnul-Muslim: Du’aa Kabla Ya Kula

Hiswnul-Muslim

069-Du’aa Kabla Ya Kula

 

www.alhidaaya.com

 

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

 

[178]

 

Atakapo kula mmoja wenu chakula basi aseme:

بِسْمِ الله

 

 

BismiLLaahi

 

Kwa Jina la Allaah

(إذا نسي فليقل) بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

 

 (Akisahau sema):  BismiLLaahi awwalahu wa aakhirahu

 

Kwa Jina la Allaah, mwanzoni na mwishoni[1]

 

 

 

[179]

 

Yeyote ambaye Allaah Amemruzuku chakula aseme:

 

اللّهُـمَّ بارِكْ لَنا فيهِ وَأَطْـعِمْنا خَـيْراً مِنْـهُ

Allaahumma Baarik lanaa fiyhi wa Atw-’imnaa khayran minhu

 

Ee Allaah Tubarikie [chakula hichi] na Tulishe bora kuliko hichi

 

 

Na yoyote ambaye Amemruzuku maziwa basi aseme:

اللّهُـمَّ بارِكْ لَنا فيهِ وَزِدْنا مِنْهُ

 

Allaahumma Baarik lanaa fiyhi wa Zidnaa minhu

 

Ee Allaah Tubarikie [kinywaji] hichi na Utuzidishie[2]

 

 

 

 


[1]Hadiyth ya ‘Aaishah (رضي الله عهما) , Kauli ya Rasuli wa Allaah (صلى الله عليه وسلم):

 

((إذا أكل أَحَدُكُمْ فَليَذْكُر اسْمَ اللَّه تعالى، فإنْ نسي أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّه تَعَالَى في أَوَّلِهِ، فَليَقُلْ: بِسْمِ اللَّه أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ))

 

((Atakapokula mmoja wenu, ataje Jina la Allaah Ta’aalaa, lakini akisahau kumtaja Allaah Ta’aalaa mwanzoni, basi aseme: ((Kwa Jina la Allaah, mwanzoni na mwishoni))  Abu Daawuwd (3/347),  At-Tirmidhiy  (4/288), Taz Swahiyh At-Tirmidhiy (2/167)

 

[2]Hadiyth ya ‘Abdullaah bin ‘Abbaas (رضي الله عنهما)  

 

 ((مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ))

((Ambaye Allaah Amemruzuku chakula aseme: Ee Allaah Tubarikie [chakula hichi] na Tulishe bora kuliko hichi. Na ambaye Allaah Amemruzuku maziwa, aseme: Ee Allaah Tubarikie [kinywaji] hichi na Utuzidishie)) At-Tirmidhiy (5/506) [3455], na taz Swahiyh At-Tirmidhiy (3/158).

 

 

Share