072-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Kumuombea Aliyekupa Kinywaji Au Anayetaka Kukupa

Hiswnul-Muslim

072-Du’aa Ya Kumuombea Aliyekupa Kinywaji Au Anayetaka Kukupa

www.alhidaaya.com

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

 

[183]

اللّهُـمَّ أَطْعِمْ مَن أَطْعَمَني، وَاسْقِ مَن سَقانِي

 

Allaahumma Atw-’im man atw-’amaniy Wasqi man saqaaniy

 

Ee Allaah Mlishe aliyenilisha na Mnywishe aliyeninyweisha[1]

 

 

 

[1]Hadiyth ya Al-Miqdaad bin Al-Aswad  (رضي الله عنه) - Muslim (3/126) [2055], Ahmad 

 

 

Share