071-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Mgeni Kumuombea Aliyemkaribisha Chakula

Hiswnul-Muslim

071-Du’aa Ya Mgeni Kumuombea Aliyemkaribisha Chakula

www.alhidaaya.com

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

 

 [182]

اللّهُـمَّ بارِكْ لَهُمْ فيما رَزَقْـتَهُم، وَاغْفِـرْ لَهُـمْ وَارْحَمْهُمْ

 

Allaahumma Baarik lahum fiymaa Razaqtahum waghfir lahum warhamhum

 

Ee Allaah, Wabariki katika Ulichowaruzuku na Waghufurie na Warehemu[1] 

 

 

 


[1]Hadiyth ya ‘Abdullaah bin Busr (رضي الله عنه) - Muslim (3/1615) [2042], Abu Daawuwd, At-Tirmidhiy, Ahmad.

 

 

Share