081-Hiswnul-Muslim: Du’aa Kabla Kujimai (Kumuingilia Mke)

Hiswnul-Muslim

081-Du’aa Kabla Kujimai (Kumuingilia Mke)

www.alhidaaya.com

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

[192]

بِسْمِ الله اللّهُـمَّ جَنِّبْنا الشَّيْـطانَ، وَجَنِّبِ الشَّـيْطانَ ما رَزَقْـتَنا

 

Bi Isimika-Allaah, Allaahumma Jannibnash-shaytwaana wa jannibish-shaytwaana maa Razaqtanaa

 

Kwa jina la Allaah, Ee Allaah, Tuepushe na shaytwaan na Muepushe shaytwaan na Ulichoturuzuku[1]

 

 

 

 

[1]Hadiyth ya ‘Abdullaah bin ‘Abbaas (رضي الله عنهما) - Al-Bukhaariy (6/141) [32171] Muslim (2/1028) [1434], Abu Daawuwd, At-Tirmidhiy.

 

 

Share