093-Hiswnul-Muslim: Du’aa Kwa Aliyekuombea Allaah Akubariki

Hiswnul-Muslim

093-Du’aa Kwa Aliyekuombea Allaah Akubariki

www.alhidaaya.com

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

 

[204]

 

Atakapokuombea mtu:

 

 

بارَكَ الله

 

Ujibu:

 

وَفيكَ بارَكَ الله                                            

Wa fiyka Baaraka-Allaahu

 

Na wewe Allaah Akubariki[1]

 

 

 


[1]Kauli ya ‘Aaishah (رضي الله عنها)  - Ibn As-Sunniy (Uk.138) [278] na angalia: Al-Waabil Asw-Swayyib ya ibn Al-Qayyim (Uk. 304) tahqiyq Bashiyr Muhammad ‘Uyuwn.

 

 

Share