Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad: Sha'baan: Si Sunnah Kufunga Swiyaam Mwezi Mzima Sh'abaan

 

Miongoni Mwa Adabu Za Sha’baan

 

Si Sunnah Kufunga Swiyaam Mwezi Mzima Wa Sha'baan

 

Alhidaaya.com

 

 

Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad (Hafidhwahu Allaah) amesema:

 

“Si Sunnah kufunga Swiyaam mwezi mzima wa Sha’baan, bali Sunnah ni kufunga Swiyaam takriban siku zote (isipokuwa kidogo tu)”

 

Sharh Sunan Abiy Daawuwd lish-Shaykh ‘Abdil-Muhsin Al-‘Abbaad (13/38)

 

Share