Imaam Ibn Taymiyyah: Amali Njema Kabisa Ni Tawhiyd Na Ovu Kabisa Ni Shirki

 

‘Amali Njema Kabisa Ni Tawhiyd Na Ovu Kabisa Ni Shirki

 

Imaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah)

 

 

Alhidaaya.com

 

 

 

Imaam Ibn Taymiyyah amesema:

 

‘Amali njema kabisa ni Tawhiyd na ‘amali ovu kabisa ni shirki, Anasema Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) :

 

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ

48. Hakika Allaah Haghufurii kushirikishwa; lakini Anaghufuria yasiyokuwa hayo kwa Amtakae.  [An-Nisaa:  48 , 116]

 

 

 [Majmuw’ Al-Fataawaa (11/252)]

 

 

 

 

 

Share