Imaam Sufyaan Ath-Thawriy: Ibliys Anaipenda Bi’dah Zaidi Kuliko Maasi

Ibliys Anaipenda Bi’dah Zaidi Kuliko Maasi 

 

Imaam Sufyaan Ath-Thawriy (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Bid'ah inapendwa zaidi na Ibliys kuliko maasi, kwani maasi mtu hutubia, ama bid’ah hatubii (kwa kuwa Ibliys anampambia kuiona ni 'amali njema).

 

 

[Sharh Uswuwl I'tiqaad Ahlis-Sunnah, 1/132], Majmu’w Al-Fataawaa (11/472)]

 

 

Share