Shaykh Fawzaan: Bid'ah Inamweka Mtu Mbali Na Allaah

 
Bid'ah Inamweka Mtu Mbali Na Allaah
 

Shaykh Swaalih bin Fawzaan Al-Fawzaan (Hafidhwahu Allaah)

 

Alhidaaya.com

 

 

Shaykh Swaalih bin Fawzaan Al-Fawzaan (Hafidhwahu Allaah) amesema:
 
 
"Hakika bid'ah inamweka (mtu) mbali na Allaah; wakati ambapo Sunnah inamweka (mtu) karibu na Allaah."
 
 
[At-Tahdhiyr Minal Bid'ah, tar. 12.01.1435H]
 
Share