070-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Baada Ya Kula

Hiswnul-Muslim

070-Du’aa Ya Baada Ya Kula

www.alhidaaya.com

 

 

 

Bonyeza Hapa Usikilize

 

 

[180]
 

الْحَمْـدُ للهِ الَّذي أَطْعَمَنـي هـذا وَرَزَقَنـيهِ مِنْ غَـيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ

 

AlhamduliLLaahil-lladhiy Atw-’amaniy haadhaa wa Razaqaniyhi min ghayri hawlin minniy walaa quwwah

 

Himdi Anastahiki Allaah Ambaye Amenilisha mimi (chakula) hichi na Akaniruzuku pasina uwezo wangu wala nguvu zangu[1]

 

 

 

 

 [181]

الْحَمْـدُ للهِ حَمْـداً كَثـيراً طَيِّـباً مُبـارَكاً فيه، (غَيْرَ مَكْفِيٍّ) وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْـنىً عَنْـهُ رَبُّـنا

 

AlhamduliLLaahi Hamdan kathiyran twayyiban mubaarakan fiyhi (ghayra makfiyyin) walaa muwadda’in walaa mustaghnaa ’anhu Rabbanaa

 

Himdi Anastahiki Allaah, Himdi nyingi nzuri, zenye Baraka ndani yake, (zisizotoshelezwa) wala kuagwa, wala kutoshwa nazo mtu. Ee Rabb wetu[2]

 

 

 

 

[1]Hadiyth ya ‘Mu’aadh bin Anas (رضي الله عنه) - Aswhaabus-Sunan isipokuwa An-Nasaaiy; Abu Daawuwd [4023], At-Tirmidhiy [3458], Ibn Maajah [3285]. Angalia: Swahiyh At-Tirmidhiy (3/159), Swahiyh Al-Jaami’ [6086] kwa daraja ya Hasan

 

[2]Hadiyth ya Abu Umaamah (رضي الله عنه) - Al-Bukhaariy (6/214) [5458], At-Tirmidhiy  kwa tamshi lake (5/507) [3456]

 

 

Share