Alhidaayah Katika Ahkaam Za Tajwiyd

 

 

 

 

 

 

Imekusanywa na: Ummu Iyyaad

 

Alhidaaya.com

 

 

 

Yaliyomo

 

 

 

01-Utangulizi

 

 

 

02-Historia Ya Elimu Ya Tajwiyd Na Viraa

 

 

 

 

03-Ahruf Sab’ah (Herufi Saba) Na Viraa-a Saba

 

 

 

04-Umuhimu Wa Elimu Ya Tajwiyd

 

 

 

05-Faida Ya Elimu Ya Tajwiyd

 

 

 

06-Aina Za Usomaji Wa Qur-aan

 

 

 

07-Adabu Za Kusoma Qur-aan

 

 

 

08-Sajdatut-Tilaawah (Sijda Ya Kisomo)

 

 

 

09-Lahnul-Jaliy Na Lahnul-Khafiy (Makosa Ya Dhahiri Na Makosa Ya Kufichika)

 

 

 

 

 

 

10-Isti’aadhah Na Basmalah

 

 

 

 

 

 

11-Makhaarij Al-Huruwf (Matokeo Ya Herufi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-Swifaatul-Huruwf (Sifa Za Herufi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-Al-Waqf Wal-Ibtidaai (Kisimamo Na Kianzio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-Nuwn Saakinah Na Tanwiyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-Miym Saakinah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-Idghaam Al-Mutamaathilayni (Zinaofanana), Al-Mutajaanisayni (Zinazoafikiana, Zinazoshabihiana), Al-Mutaqaaribayni (Zinazokaribiana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-Al-Qalqalah (Kugonga)

 

 

 

 

 

18-At-Tafkhiym Na At-Tarqiyq  (Kutamka Herufi Kwa Unene Au Wembamba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-Idhwhaar Na Idghaam Katika Laam 

 

 

 

20-Hamzatul-Qatw’i Na Hamzatul-Waswl (Hamzah Ya Kutenganisha Na Ya Kuunga)

 

 

 

 

 

 

 

21-Iltiqaaul-Harfaynis-Saakinayni (Mkutano Wa Herufi Mbili Za Saakinah)

 

 

 

 

22-Madd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-Yanayotatiza Kwa Baadhi Ya Wanafunzi

 

 

 

24-Mandhwumatul-Muqaddimah ya Al-Jazariyy

 

 

 

25-Faharasa

 

 

 

 

 

 

 

Share