08-Abu Bakr Asw-Swiddiyq (Radhwiya Allaahu 'anhu): Watu Wote Wa Nyumba Yake Walisilimu

 

Abu Bakr (Radhiya Allaahu 'anhu) ni Swahaba wa pekee ambaye watu wake wote kuanzia wazee wake na jamii yake yote pamoja na watoto wake waliingia katika Uislamu.

Share