Abu Bakr Asw-Swiddiyq (رضي الله عنه)

 

 

Abu Bakr Asw-Swiddiyq (Radhwiya Allaahu 'anhu)

 

Khalifa Wa Kwanza Aliyeongoka

 

Muhammad Faraj As-Sa'ay (Rahimahu Allaah)

 

 

Alhidaaya.com

 

 

 

 

 

 

 

Share