Imaam bin ‘Uthaymiyn-Hakuna Dalili Ya Khatwiyb Wa Ijumaa Kusoma Aayah Zinazohusiana Na Maudhui Ya Khutbah

 

Hakuna Dalili Ya Khatwiyb Wa Ijumaa Kusoma

Aayah Zinazohusiana Na Maudhui Ya Khutbah

 

Imaam Muhammad bin Swaalih Al-'Uthaymiyn (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

 

​Imaam Ibn 'Uthaymiyn (Rahimahu Allaah) amesema:

 

"...Lakini hapa kuna mas-alah (ambayo) baadhi ya Maimaam wanayafanya, (nayo ni) pindi (Khatwiyb) anapokhutubu, husoma ndani ya Swalaah zile Aayaat zenye mnasaba nayo (khutbah); hili husemwa kuwa ni bid'ah.

 

Kwa hakika si vinginevyo, Rasuli (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) alikuwa akijilazimu kwa kusoma Sabbihisma na Al-Ghaashiyah. Au akisoma (Suwrat) Al-Jumu'ah na Al-Munaafiquwn. Na wala hakuwa akichunga (kusoma Aayah) zenye kuhusiana na maudhui ya khutbah.

 

 

[Liqaat Al-Baab Al-Maftuwh, mj. 18, uk. 155]

 

 

Share