Imaam Hasan Al-Baswriy: Dunia Yote Ni Kiza Isipokuwa Vikao Vya ‘Ulamaa

Dunia Yote Ni Kiza Isipokuwa Vikao Vya ‘Ulamaa

 

Imaam Hasan Al-Baswriy (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Imaam Hasan Al-Baswriy (Rahimahu Allaah) amesema:

Dunia yote ni kiza isipokuwa Majaalis Al-‘Ulamaa (vikao vya Wanachuoni)

 

[Jaami’ Bayaan Al-‘Ilm wa Fadhwalih 264]

 

 

Share