Imaam Ibn Taymiyyah: Haifai Kuwaombea Maghfirah Makafiri

 

Haifai Kuwaombea Maghfirah Makafiri

 

Imaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah) amesema:

 

“Kuwaombea makafiri maghfirah hairuhusiwi kutokana na dalili za Qur-aan na Sunnah na Ijmaa’a ya 'Ulamaa.”

 

 

[Majmuw’ Al-Fataawaa (12/489)]

 

 

Share